Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Ktd.) 11. § (3) bekezdése értelmében a talajterhelési díj egységárának mértéke 1.200.-Ft/m3 (2012. február 01. napjától hatályos. Ezt megelőzően: 120.-Ft/m3 volt.)

Fentiek alapján a talajterhelési díjszámítás az alábbiak szerint alakul:

Talajterhelési díj = 1,5 x 1.200.-Ft x (éves) elfogyasztott víz (m3)

Ahol 1,5: jogszabályban meghatározott területérzékenységi szorzó.

Egy átlagos havi 10 mvizet fogyasztó család esetében ez a díj tehát a következő:

Talajterhelési díj = 1,5 x 1.200.-Ft x (12 hónap x 10 m3) = 216.000.-Ft/év

A Ktd. 11. § (1) bekezdésének értelmében talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli (Hidasnémeti, Tornyosnémeti, Hernádszurdok esetében ez 2012. július 7. napja).

A talajterhelési díjat a kibocsátónak (lakosnak) kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.

Az üzemeltetést végző Borsodvíz Zrt. a rákötések elősegítése érdekében 2012. október 31-ig az alábbi kedvezményeket biztosítja:

  • Elengedi a regisztrációs díjat, mely 7.520.-Ft + ÁFA 2012.évben, valamint a kiszállás költségeit.

  • Igény esetén a lakosok részére kedvezményes áron biztosítja a házi csatorna létesítéséhez szükséges csövet és csőidomot.

A jelentős mértékben megnövekvő adóteher elkerülése érdekében javasoljuk a szennyvízhálózatra történő mielőbbi rákötést.

Szabó Éva sk, jegyző
Bortnyák Nándor sk, polgármester

Hozzászólás írása?

0 hozzászólás.

Szólj hozzá!


Megjegyzés: A következő HTML formázásokat használhatod:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>