Határozat tűzgyújtási tilalom elrendeléséről erdőterületen

Határozat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága illetékességi területén lévő erdőkben, valamint az erdő határától számított kétszáz méteren belüli területen– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javaslatára – átmeneti időre, jelen határozat közzétételének időpontjától általános tűzgyújtási tilalmat rendelek el.

Jelen határozatom fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó.

A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a megjelölt területen még a kijelölt tűzrakó-helyeken is, valamint a közút és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és gazégetés is.

Felhívom az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területen dolgozók, a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettacsikket és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el. A tilalom feloldására a fokozott tűzveszély elmúltával, későbbi időpontban intézkedem.

Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés halasztó hatállyal nem bír és igazgatási szolgáltatási díj köteles. A fellebbezési eljárás díja 20.000,-Ft, mely a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 10032000-00289782 számú számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel is teljesíthető (banki készpénzbefizetés, belföldi postautalvány). A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az “ERDÉSZETI IG.” azonosító jelzést, és az ügyiratszámot. A fellebbezéshez csatolni kell az átutalás bizonylatát vagy a készpénzbefizetés eredeti igazolószelvényét.

Indokolás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresésében javasolta Borsod-Abaúj-Zemplén megye erdőterületén és az erdő kétszáz méteres körzetében a tűzgyújtási tilalom elrendelését. Javaslatában az utóbbi időben ugrásszerűen megnövekedett szabadtéri – ezen belül erdőtüzek – esetszámáról tájékoztatott. A hirtelen nappali felmelegedés és a csapadékmentes, száraz időjárás miatt a megye erdeiben és annak környezetében – különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben – fokozott tűzveszély alakult ki.

Az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, a közúton és a vasúton utazók által eldobott égő cigarettacsikk és dohánynemű fokozott tűzveszéllyel jár, mivel a száraz lágyszárú növényzet és erdei avar a jelenlegi időjárási körülmények között rendkívül gyúladékony és erdei vagy mezőgazdasági területeken közvetlen tűzeset forrása lehet.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 67. § (2) bekezdése szerint fokozott tűzveszély esetén a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság javaslatára az erdészeti hatóság is rendelhet el helyi tűzgyújtási tilalmat.

Fentiekre tekintettel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága illetékességi területén tűzgyújtási tilalmat rendeltem el.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése súlyos kárral fenyegető helyzetek, illetve a tűz káros következményeinek megelőzését szolgálja.

Határozatomat a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rend.) 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, a fentiekben már említett jogszabályhelyeken túl a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdései szerint hoztam meg, és a 98.-99. §-ai alapján biztosítottam a fellebbezési jogot. A fellebbezés halasztó hatályát a Ket. 101. § (1) bekezdés szerint, a Ket. 101. § (5) a) pontjára tekintettel – súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése miatt – zártam ki.

A fellebbezés díjtételét az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése alapján határoztam meg, az 5. § alapján rendelkeztem a befizetés igazolásának módjáról. Illetékességemet a Rend. 2. § (3) bekezdése állapítja meg.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal, Erdészeti Igazgatósága, Miskolc, 2012. március 4.

Hozzászólás írása?

0 hozzászólás.

Szólj hozzá!


Megjegyzés: A következő HTML formázásokat használhatod:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>